ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นักเรียนดี ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,14:46  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรบูรณาการ การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ เรื่อง ทานตะวัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภริดา​ แก้วโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2565,09:45  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรและแบบฝึกทักษะ บูรณาการ เรื่อง การปลูกอ้อย พืชเศรษฐกิจ อำเภอไทรงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลสิริ แย้มโกแมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,15:10  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ต้นไทรงาม นามถิ่นทอง
ชื่ออาจารย์ : นางละออง นันตะเวท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,14:18  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อ่านได้เขียนคล่อง สอดคล้องหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง "มันสำปะหลัง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:02  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการโรงเรียนธนาคารโดยใช้กลยุทธ์ 4G Model
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย โตนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,11:16  อ่าน 1591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 5'Project Protect สิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,02:00  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริสา ขาวขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,21:33  อ่าน 3360 ครั้ง
รายละเอียด..