ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง จารุวรรณ บุญมูล
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:23   อ่าน 969 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง เพ็ญพิชา จันทพิมพ์
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:23   อ่าน 980 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง วรนุช แก้วเสถียร
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:22   อ่าน 1071 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง รินลนี การะภัคดี
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:21   อ่าน 954 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสโรชา ผาสุข
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:21   อ่าน 946 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ปรียาภรณ์ สัมพันธ์อภัย
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,13:19   อ่าน 914 ครั้ง