ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมชาย โตนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2012
ปรับปรุง 15/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 314665
Page Views 382306
เมนูโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิไกรวิทยา คลองพิไกร พรานกระต่าย
2 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย
3 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย
4 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
5 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
6 โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
7 โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
8 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย 775557
9 โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
10 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
12 โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย 0-5571-5819
13 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย -
14 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย
15 โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย
16 โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย
17 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย
18 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย
19 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย
20 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย 0-5576-1354
21 โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย พรานกระต่าย 761293
22 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย
24 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วังควง พรานกระต่าย
25 โรงเรียนบ้านนานอก วังควง พรานกระต่าย
26 โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย
27 โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง พรานกระต่าย -055760059
28 โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย
29 โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย
30 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย
31 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก พรานกระต่าย
32 โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย
33 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย
34 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย
35 โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย
36 โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย
37 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย
38 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย
39 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
40 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
41 โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
42 โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
43 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
44 โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย
45 โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย
46 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย 0-5575-7225
47 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย
48 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย
49 โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย
50 โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ 0-5575-4916
51 โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา ลานกระบือ
52 โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ
53 โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม ลานกระบือ
54 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ
55 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ
56 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ
57 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ
58 โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ
59 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ 0-5575-4323
60 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
61 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
62 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
63 โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
64 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ
65 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
66 โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ ลานกระบือ
67 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
68 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ
69 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ
70 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ
71 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
72 โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ
73 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ
74 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง ลานกระบือ
75 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
76 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบือ
77 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง ลานกระบือ 0-5573-1167
79 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ
80 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ
81 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร
82 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร
83 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร
84 โรงเรียนโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร 055-715420
85 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
86 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
87 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
88 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
89 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
90 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร 055705545
91 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
92 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
93 โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
94 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
95 โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร 081-7852958
96 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
97 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
98 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
99 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
100 โรงเรียนวัดอุทุมพร ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
101 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
102 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
103 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร
104 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม เมืองกำแพงเพชร
105 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นครชุม เมืองกำแพงเพชร
106 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร 0-5579-9251
107 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร
108 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799250
109 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
110 โรงเรียนสาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร
111 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
112 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
113 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
114 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
115 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
116 โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
117 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
118 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
119 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
120 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
122 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 (หนองปล้อง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
125 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
127 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
128 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
129 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
130 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 0-5585-2187
131 โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
132 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
133 โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง เมืองกำแพงเพชร
134 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
135 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร 0-5578-0541
136 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร 055760062
137 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
138 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร
139 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
140 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
141 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
142 โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
143 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร 055854896
144 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
145 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
146 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร -
147 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
148 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
149 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
150 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร 0-5576-0037
151 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
152 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
153 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
154 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
155 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
156 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
157 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
158 โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
159 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
160 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
161 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
162 โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
163 โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
164 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
165 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
166 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
167 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
168 โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
169 โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
170 โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
171 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
172 โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
173 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
174 โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
175 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
176 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
177 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
178 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
179 โรงเรียนอนุบาลภูขจร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
180 โรงเรียนองอาจวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
181 โรงเรียนวรนารถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
182 โรงเรียนวัชรวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
183 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
184 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
185 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
186 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
187 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
188 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
189 โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
190 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
191 โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
192 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
193 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
194 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
195 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร
196 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
197 โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร
198 โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
199 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร
200 โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร
201 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร
202 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร
203 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร
204 โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร 055-760026
205 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี โกสัมพีนคร
206 โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร
207 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร
208 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โกสัมพี โกสัมพีนคร
209 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร
210 โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร
211 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พานทอง ไทรงาม
212 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม
213 โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง ไทรงาม
214 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม
215 โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม
216 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม
217 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม
218 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม
219 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย ไทรงาม
220 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม
221 โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม
222 โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม
223 โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม
224 โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า ไทรงาม
225 โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม
226 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม
227 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม
228 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง ไทรงาม
229 โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง ไทรงาม
230 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม
231 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5574-9246
232 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5575-4123
233 โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม
234 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม
235 โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง ไทรงาม
236 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
237 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
238 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม 0-5574-9192
239 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม 0-5579-1116
240 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม ไทรงาม
241 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดง ไทรงาม ไทรงาม