ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมชาย โตนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2012
ปรับปรุง 13/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 535910
Page Views 629488
เมนูโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิไกรวิทยา คลองพิไกร พรานกระต่าย
2 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย
3 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย
4 โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
5 โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
6 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
7 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
8 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
9 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย 775557
10 โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
11 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
12 โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย 0-5571-5819
13 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย
14 โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย
15 โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย
16 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย -
17 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย
19 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย 0-5576-1354
20 โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย พรานกระต่าย 761293
21 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย
22 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย
23 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย
24 โรงเรียนบ้านนานอก วังควง พรานกระต่าย
25 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย
26 โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย
27 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วังควง พรานกระต่าย
28 โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย
29 โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย
30 โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง พรานกระต่าย -055760059
31 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย
32 โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย
33 โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย
34 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก พรานกระต่าย
35 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย
36 โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย
37 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย
38 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย
39 โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
40 โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
41 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
42 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
43 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
44 โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย
45 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย
46 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย
47 โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย
48 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย 0-5575-7225
49 โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย
50 โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา ลานกระบือ
51 โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ 0-5575-4916
52 โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ
53 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ
54 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ
55 โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม ลานกระบือ
56 โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ
57 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ
58 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ
59 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ 0-5575-4323
60 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
61 โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
62 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
63 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
64 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ
65 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ
66 โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ ลานกระบือ
67 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
68 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
69 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ
70 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ
71 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
72 โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ
73 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง ลานกระบือ
74 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ
75 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ
76 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบือ
77 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง ลานกระบือ 0-5573-1167
79 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ
80 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ
81 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
82 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร
84 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร
85 โรงเรียนโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร 055-715420
86 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
87 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
88 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
89 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
90 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
91 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
92 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร 055705545
93 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
94 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
95 โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร 081-7852958
96 โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
97 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
98 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
99 โรงเรียนวัดอุทุมพร ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
100 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
101 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
102 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
103 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร
104 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
105 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร 0-5579-9251
106 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799250
107 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร
108 โรงเรียนสาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร
109 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นครชุม เมืองกำแพงเพชร
110 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม เมืองกำแพงเพชร
111 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
112 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
113 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
114 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
115 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
116 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
117 โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
118 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
119 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
120 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
122 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
123 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 (หนองปล้อง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
125 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
127 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
128 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
129 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
130 โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
131 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 0-5585-2187
132 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
133 โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง เมืองกำแพงเพชร
134 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
135 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
136 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร
137 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
138 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร 0-5578-0541
139 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร 055760062
140 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
141 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
142 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
143 โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
144 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร 055854896
145 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร -
146 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
147 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
148 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
149 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร 0-5576-0037
150 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
151 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
152 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
153 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
154 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
155 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
156 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
157 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
158 โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
159 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
160 โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
161 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
162 โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
163 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
164 โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
165 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
166 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
167 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
168 โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
169 โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
170 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
171 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
172 โรงเรียนอนุบาลภูขจร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
173 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
174 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
175 โรงเรียนองอาจวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
176 โรงเรียนวัชรวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
177 โรงเรียนวรนารถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
178 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
179 โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
180 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
181 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
182 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
183 โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
184 โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
185 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
186 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
187 โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
188 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
189 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
190 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
191 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
192 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
193 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
194 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
195 โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร
196 โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
197 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
198 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร
199 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร
200 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี โกสัมพีนคร
201 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โกสัมพี โกสัมพีนคร
202 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร
203 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร
204 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร
205 โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร
206 โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร 055-760026
207 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร
208 โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร
209 โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร
210 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร
211 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม
212 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พานทอง ไทรงาม
213 โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง ไทรงาม
214 โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม
215 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม
216 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย ไทรงาม
217 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม
218 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม
219 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม
220 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม
221 โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม
222 โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม
223 โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม
224 โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า ไทรงาม
225 โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม
226 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม
227 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม
228 โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง ไทรงาม
229 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง ไทรงาม
230 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5575-4123
231 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม
232 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม
233 โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม
234 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5574-9246
235 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
236 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
237 โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง ไทรงาม
238 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม 0-5574-9192
239 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม 0-5579-1116
240 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดง ไทรงาม ไทรงาม
241 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม ไทรงาม