ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เข้าร่วมกิจกรรม “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ต. (อ่าน 792) 26 พ.ย. 57
การประเมินและตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 715) 13 พ.ย. 57
วันปิยะมหาราช (อ่าน 646) 29 ต.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที (อ่าน 850) 19 ก.ย. 57
ผอ.สมชาย โตนาค มอบของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนื่องในกิจกรรมวัน Big Cleaning Day 2 (อ่าน 1108) 18 ก.ย. 57
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 639) 09 ก.ย. 57
กีฬาอำเภอโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 653) 01 ก.ย. 57
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 681) 14 ส.ค. 57
ประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน (อ่าน 847) 30 ก.ค. 57
วันแห่เทียน เข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 719) 15 ก.ค. 57
คุณครูคนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา (อ่าน 708) 22 พ.ค. 57
บาทเดียวฝากได้ไหมค่ะ ที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม (อ่าน 692) 25 ก.พ. 57
โรงเรียนอนุบาลไทรงามรับการประเมินโรงเรียนธนาคารระดับภาค (อ่าน 901) 08 พ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามไดรับคัดเลือกทำหนังสือประชาสัมพันธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 817) 11 ต.ค. 56
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 788) 09 ก.ย. 56
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 866) 13 ส.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 992) 17 ก.ค. 56
รับการประเมิน รร. ปฐมวัยต้นแบบและต้นแบบเครือข่าย (อ่าน 822) 17 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดวันสถาปนาลูกเสือแห้งชาติ (อ่าน 798) 01 ก.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเตรียมจัดงานวันสุนทรภู่ (อ่าน 972) 19 มิ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเตรียมจัดงาน วันไหว้ครู (อ่าน 1385) 13 มิ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดงานวันเด็ก (อ่าน 1106) 15 ม.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 1006) 27 พ.ย. 55
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสี ปี 2555 (อ่าน 1659) 16 พ.ย. 55
สมาคมครูผู้ประกอบอาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการครู (อ่าน 1057) 02 ต.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าร่วมโครงการสับดาห์ห้องสมุดที่ กศน.ตำบลไทรงาม (อ่าน 1317) 29 ส.ค. 55
โรงเรียอุบาลไทรงามจัดกิจกรรมอบรมยุวกาชาด การป้องกันภัยจากน้ำและไฟ (อ่าน 873) 28 ส.ค. 55
โรงเรียอุบาลไทรงามรับโล่เกียรติยศรางวัลโรงเรียนตันแบบลูกเสือ (อ่าน 855) 23 ส.ค. 55
โรงเรียอุบาลไทรงามต้อรับคุณครูสุชัญญา บัวผัน (อ่าน 1118) 23 ส.ค. 55
โรงเรียอุบาลไทรงามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 939) 12 ส.ค. 55
โรงเรียอุบาลไทรงามจัดกิจกรรมอบรมเข้าค่ายภาษษอังกฤษแบบเข้มป.6 ม. 3 (อ่าน 823) 09 ส.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 1163) 01 ส.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดอบรมครูปฐมวัย (อ่าน 982) 31 ก.ค. 55
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 1048) 31 ก.ค. 55