ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูล DLTV (อ่าน 74) 13 พ.ค. 63
โรงเรียนประชาสุขสัรต์ดูงานสนามเด็กเล่น BBL 2560 (อ่าน 928) 22 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่2ปี2560 (อ่าน 871) 22 พ.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 13-15ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 915) 21 พ.ย. 60
สามสัมพันธ์บ้านโรงเรียนครั้งที่2 ปีการศึกษา2560 วันที่17พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (อ่าน 889) 17 พ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู21 กันยายน 2560 (อ่าน 940) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนคลองลานและโรงเรียนทรัพย์สถิตจังหวัดกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม วันที่ (อ่าน 1101) 15 ก.พ. 60
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 719) 04 พ.ย. 59
โรงเรียนลานกระบือเข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 806) 01 พ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดงานวันเกษียณอายุราชการครู ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 ท่าน (อ่าน 929) 30 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมวัยที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จังหวั (อ่าน 739) 29 ส.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามได้รับการประเมินโรงเรียนธนาคารระดับจังหวัดจากเจ้าหน้าที่ ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 1194) 25 ส.ค. 59
ส่งเสริมสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจโรงเรียนอนุบาลไทรงามโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปีการศึกษ (อ่าน 661) 21 ก.ค. 59
ผอ เขต (ดร.รมย์ พะโยม) ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนของเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยใช้สถานที่หอประชุมโรงเ (อ่าน 729) 15 ก.ค. 59
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ ปีการศึก (อ่าน 677) 08 ก.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 947) 08 ก.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 751) 16 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (อ่าน 837) 15 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนในฝัน (อ่าน 745) 15 มิ.ย. 59
อบรมการจัดทำแผนบรูณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง (อ่าน 868) 08 มิ.ย. 59
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 664) 08 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 730) 08 มิ.ย. 59
คณะครูอำเภอไทรงามจัดกิจกรรมวันครู ปี 2559 (อ่าน 744) 19 ม.ค. 59
การประชุมสัญจจรผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทรงาม วันที่ 1 ธันวามคม 2558(สพป.กพ.เขต 1) (อ่าน 894) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื (อ่าน 1020) 18 พ.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 (อ่าน 1028) 02 ต.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 984) 14 ก.ย. 58
กิจกรรมกีฬากลุ่ม (อ่าน 942) 24 ส.ค. 58
ประเมิน โรงเรียน 5 ส ระดับอำเภอ (อ่าน 821) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 770) 24 ส.ค. 58
กีฑา - กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 1062) 09 ส.ค. 58
กิจกรรม English champ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 855) 09 ส.ค. 58
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 1131) 29 ก.ค. 58
กืจกรรม ค่ายภาษาไทย 1วัน สร้างสรรค์การอ่าน (อ่าน 844) 24 ก.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามขอเผยแพร่ผลงาน ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายสันทัด พัชนี เรื่องการป (อ่าน 803) 14 ก.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมสานสัมพันธุ์บ้าน - โรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 713) 27 พ.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ และ บัณฑิตน้อย (อ่าน 773) 27 มี.ค. 58
ผอ.สมชาย โตนาค และคณะครูโรงเรียนอนุบาลไทรงามออกอวยพรปีใหม่ 2558 ด้วยการมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับหน่วย (อ่าน 811) 30 ธ.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ PEER Center อำเภอไทรงาม การเข้าค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม (อ่าน 1140) 26 ธ.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 เวลา 09.00น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ (อ่าน 788) 08 ธ.ค. 57