การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่!!

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1062040268/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%95/o35-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3