เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.64 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.73 KB