ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย โตนาค คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลไทรงามให้การต้อนรับผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีการแนะนำคุณครูผู้สอนคนใหม่ คือ นางสาวณัฏฐ์สินี กุลธนันโชค บุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม รับผิดชอบสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และมอบของรางวัลให้กับคุณครูที่พานักเรียนไปแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ ๗๐ ที่จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,16:26   อ่าน 314 ครั้ง