ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา
นายธงชัย คงต๊ะ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไม้ชั้น 4)
นายมนตรี สีทา ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไม้ชั้น 4)
นายสะอาด ตากำพร้า ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไม้ชั้น 4)