รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
หมู่ที่ 3 ถนนพระอินทร์บัญชา บ้านไทรงาม   ตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ 0-5579-1116 เบอร์แฟกส์ -
Email : Anubansaingam@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :