ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560
13-15ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม